Sistem e-SEKATA merupakan Sistem Sasaran Kerja Tahunan yang dibangunkan secara web based.
Sistem ini membenarkan warga kerja USIM menyediakan sasaran kerja tahunan
Sistem ini bertujuan untuk memudahkan sasaran kerja tahunan disediakan, disimpan dan dicapai
pada bila-bila masa dan dimana-mana di sekitar kampus Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
Menerusi sistem ini, akan memudahkan pihak pengurusan Bahagian Pekhidmatan (BSM)
memantau pergerakan penyediaan SKT oleh individu, jabatan serta Universiti.

Objektif sistem ini dibangunkan adalah untuk memastikan ketelusan penilaian prestasi kerja individu
dinilai oleh Ketua Jabatan yang terbabit dalam penyediaan SKT individu walaupun
individu telah bertukar bahagian.

Semua Ketua Jabatan terdahulu mahupun semasa layak hendaklah memberikan penilaian
ke atas setiap tugasan yang telah dilakukan oleh individu terbabit.

Selain itu, melalui sistem ini individu perlulah mengemaskini status setiap tugasan
yang telah disasarkan sepanjang tahun dari masa ke semasa.
Status prestasi ini akan dinilai oleh Ketua Jabatan semasa Penilaian Prestasi sebenar nanti.