Logout
  Jadual Operasi Sasaran Kerja Tahanan
Jadual Operasi Sasaran Kerja Tahunan

Jadual Operasi
Bil Perkara Tarikh Mula Tarikh Tamat
2 SKT awal tahun 28/03/2018 (Rabu) 30/06/2018 (Sabtu)
4 SKT pertengahan tahun 01/07/2018 (Ahad) 31/12/2018 (Isnin)
6 Taklimat dan Stress Test Sistem e-Prestasi 07/12/2009 (Isnin) 07/12/2009 (Isnin)
8 Pengisian e-Prestasi oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD) 07/01/2019 (Isnin) 13/01/2019 (Ahad)
10 Pegawai Penilai Pertama (PPP) membuat penilaian 14/01/2019 (Isnin) 20/01/2019 (Ahad)
12 Pegawai Penilai Kedua (PPK) membuat penilaian 28/01/2019 (Isnin) 03/02/2019 (Ahad)
14 ePrestasi PYD akademik 01/02/2019 (Jumaat) 10/02/2019 (Ahad)
16 PPP / PPP1 CoE membuat penilaian 11/02/2019 (Isnin) 17/02/2019 (Ahad)
18 PPK membuat penilaian 11/03/2019 (Isnin) 17/03/2019 (Ahad)
20 Penilaian Prestasi Tahunan Staf 25/12/2011 (Ahad) 31/01/2012 (Selasa)
22 SKT hujung tahun 14/10/2014 (Selasa) 18/11/2014 (Selasa)
24 Pegawai Penilai Pertama (PPP2) CoE 18/02/2019 (Isnin) 24/02/2019 (Ahad)
26 Proses Pengesahan Markah - Pentadbiran 21/01/2019 (Isnin) 27/01/2019 (Ahad)
28 Proses Pengesahan Markah - Akademik 25/02/2019 (Isnin) 10/03/2019 (Ahad)
                                                                                                                             

INFO

Anda telah Login sebagai.

(S)

STATUS ANDA
Bersedia untuk di Nilai dalam E-Prestasi
PENGGUNA ONLINE